email biuro@optimalbalance.pl phone +48 71 712 13 90 devices system on-line

Raporty i usługi detektywistyczne

Oferta

Nasi licencjonowani detektywi służą Klientom wsparciem w sytuacjach wymagających rzetelnej wiedzy na temat sytuacji finansowej ich kontrahentów.

W razie potrzeby wskażą Państwu działania, które należy podjąć.

Mogą też zebrać istotne informacje i opracować je tak, by pomogły w podjęciu decyzji związanych z wierzytelnościami:

windykacja

Raport handlowy

Jest to podsumowanie informacji zebranych w ramach prowadzonego badania. Wiąże się z udzieleniem naszej rekomendacji lub jej brakiem. Klient otrzymuje jednoznaczną wiedzę dotyczącą tego, czy badany podmiot jest transparentny, rzetelny i warty podjęcia współpracy, czy może warto się mocno zastanowić przed udzieleniem kredytu kupieckiego i sfinalizowaniem ewentualnej transakcji. Taki raport może zawierać sugestię na temat tego, jak się zabezpieczyć w inny sposób, wykorzystując m.in. weksle, hipoteki, zastawy rejestrowe itp.

Raport niejawny

To dokument tworzony w większości przypadków na potrzeby egzekucji komorniczej (poszukiwanie majątku spółki, członków zarządu lub osób prowadzących działalność gospodarczą). Innym jego zadaniem jest pomoc w podjęciu decyzji, czy z daną sprawą warto iść do sądu i jaka będzie możliwość realizacji egzekucji z uzyskanego nakazu zapłaty (duże kwoty oznaczają poniesienie znaczących wydatków związanych z wysokimi kosztami sądowymi).

Optimal balance

Gwarantujemy optymalne rozwiązania dla Twojego biznesu

Zaufaj doświadczonym praktykom!

Zaufali nam

Newsletter

arrow_upward