email biuro@optimalbalance.pl phone +48 71 712 13 90 devices system on-line

Blog

27 Cze 2018
Doradztwo restrukturyzacyjne

Doradztwo restrukturyzacyjne - analiza sytuacji przedsiębiorstwa

Nowe przepisy prawa restrukturyzacyjnego oraz nowelizacja przepisów prawa upadłościowego znacząco zmieniły możliwości działania podmiotów, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, dając im m.in. możliwość korzystania z szeregu nowych typów postępowań. Zmiany te również wierzycielom dały większe możliwości wpływu na procesy, w których są oni stroną. Strony takiego postępowania (wierzyciele i dłużnicy) mają obecnie możliwość wpływania na wybór doradcy restrukturyzacyjnego pełniącego funkcję nadzorcy, zarządcy bądź syndyka w danym postępowaniu.

Procesy restrukturyzacji mogą być odpowiedzią na bieżące problemy płynnościowe lub finansowe przedsiębiorstw. Odpowiednio wcześnie podjęte działania mogą uchronić przedsiębiorstwa przed pogorszeniem rentowności funkcjonowania, a w skrajnych przypadkach przed niewypłacalnością lub upadłością. W ramach świadczonych usług:

 • Przeanalizujemy sytuację przedsiębiorstwa.
 • Dopasujemy optymalne rozwiązanie w zakresie restrukturyzacji.
 • Wypracujemy plan restrukturyzacji oraz propozycje układowe.
 • Zaangażujemy się w proces uzgadniania warunków układu i jego realizację.

Instrumenty, jakimi dysponują doradcy restrukturyzacyjni, dają możliwość obniżania negatywnych skutków w razie zagrożenia niewypłacalnością lub gdy niewypłacalność już wystąpiła i to zarówno dla przedsiębiorstw przeżywających kłopoty, jak również dla ich wierzycieli. Są to rozwiązania, których dotychczas w polskim systemie prawnym nie było. Powodowało to niejednokrotnie konieczność prowadzenia postępowania upadłościowego (likwidacji), które było dla przedsiębiorców ostatecznością.

Firma Optimal Balance powstała między innymi w celu skupienia kompetencji i specjalistów do wspierania przedsiębiorców w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością oraz świadczenia usług licencjonowanego doradztwa restrukturyzacyjnego. Chodzi w szczególności o usługi dotyczące:

 • analizy finansowej, prawnej oraz podatkowej poprzedzających restrukturyzację;
 • weryfikacji przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości bądź wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego;
 • doradztwa w procedurze wyboru postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania o zatwierdzenie układu, uproszczonego postępowania układowego, postępowania układowego, postępowania sanacyjnego;
 • przygotowania wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego;
 • przygotowania planu restrukturyzacji, obejmującego m.in.: opis spółki, opis rynku, analizę sytuacji finansowej dłużnika, proponowaną strategię, planowane środki restrukturyzacyjne i ich harmonogram, metody i źródła finansowania; opracowanie modelu finansowego zawierającego prognozy finansowe będące podstawą opracowania planu restrukturyzacyjnego;
 • przygotowania spisu wierzytelności;
 • przygotowania planu spłat wierzytelności;
 • opiniowania możliwości wykonania układu przez dłużnika;
 • reprezentowania uczestników w postępowaniach restrukturyzacyjnym i upadłościowym;
 • pomoc w negocjacjach warunków restrukturyzacji wierzytelności instytucji finansowych i innych wierzycieli, w tym negocjacje i wypracowanie kluczowych warunków;
 • wyceny akcji, udziałów lub majątku przeznaczonego do sprzedaży,
 • kontroli i okresowego monitoringu działalności dłużnika,
 • identyfikacji aktywów, które mogą być przeznaczone do sprzedaży oraz pomocy w zbyciu składników majątkowych w sposób efektywny podatkowo;
 • wykorzystania procesu restrukturyzacji do ograniczenia potencjalnych zaległości podatkowych;
 • doradztwa w zakresie efektywnego podatkowo dokapitalizowania przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością;
 • ochrony prawnej osób zarządzających przed roszczeniami osób trzecich.
« Grudzień 2019 »
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Najpopularniejsze

27 Cze

Doradztwo restrukturyzacyjne

Doradztwo restrukturyzacyjne

Nowe przepisy prawa restrukturyzacyjnego oraz nowelizacja przepisów prawa upadłościowego znacząco zmieniły możliwości…

Czytaj więcej...

27 Cze

Biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe

Świadczymy również usługi z zakresu księgowości i obsługi kadrowo-płacowej. Znajomość zasad ustawy…

Czytaj więcej...

27 Cze

Windykacja ponakazowa

Windykacja ponakazowa

Wsparcie procesu egzekucji komorniczej Posiadają Państwo tytuł wykonawczy – prawomocny wyrok sądu…

Czytaj więcej...

Optimal balance

Gwarantujemy optymalne rozwiązania dla Twojego biznesu

Zaufaj doświadczonym praktykom!

Zaufali nam

Newsletter

arrow_upward