email biuro@optimalbalance.pl phone +48 71 712 13 90 devices system on-line

Blog

27 Cze 2018
Doradztwo restrukturyzacyjne

Doradztwo restrukturyzacyjne - analiza sytuacji przedsiębiorstwa

Nowe przepisy prawa restrukturyzacyjnego oraz nowelizacja przepisów prawa upadłościowego znacząco zmieniły możliwości działania podmiotów, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, dając im m.in. możliwość korzystania z szeregu nowych typów postępowań. Zmiany te również wierzycielom dały większe możliwości wpływu na procesy, w których są oni stroną. Strony takiego postępowania (wierzyciele i dłużnicy) mają obecnie możliwość wpływania na wybór doradcy restrukturyzacyjnego pełniącego funkcję nadzorcy, zarządcy bądź syndyka w danym postępowaniu.

Procesy restrukturyzacji mogą być odpowiedzią na bieżące problemy płynnościowe lub finansowe przedsiębiorstw. Odpowiednio wcześnie podjęte działania mogą uchronić przedsiębiorstwa przed pogorszeniem rentowności funkcjonowania, a w skrajnych przypadkach przed niewypłacalnością lub upadłością. W ramach świadczonych usług:

 • Przeanalizujemy sytuację przedsiębiorstwa.
 • Dopasujemy optymalne rozwiązanie w zakresie restrukturyzacji.
 • Wypracujemy plan restrukturyzacji oraz propozycje układowe.
 • Zaangażujemy się w proces uzgadniania warunków układu i jego realizację.

Instrumenty, jakimi dysponują doradcy restrukturyzacyjni, dają możliwość obniżania negatywnych skutków w razie zagrożenia niewypłacalnością lub gdy niewypłacalność już wystąpiła i to zarówno dla przedsiębiorstw przeżywających kłopoty, jak również dla ich wierzycieli. Są to rozwiązania, których dotychczas w polskim systemie prawnym nie było. Powodowało to niejednokrotnie konieczność prowadzenia postępowania upadłościowego (likwidacji), które było dla przedsiębiorców ostatecznością.

Firma Optimal Balance powstała między innymi w celu skupienia kompetencji i specjalistów do wspierania przedsiębiorców w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością oraz świadczenia usług licencjonowanego doradztwa restrukturyzacyjnego. Chodzi w szczególności o usługi dotyczące:

 • analizy finansowej, prawnej oraz podatkowej poprzedzających restrukturyzację;
 • weryfikacji przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości bądź wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego;
 • doradztwa w procedurze wyboru postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania o zatwierdzenie układu, uproszczonego postępowania układowego, postępowania układowego, postępowania sanacyjnego;
 • przygotowania wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego;
 • przygotowania planu restrukturyzacji, obejmującego m.in.: opis spółki, opis rynku, analizę sytuacji finansowej dłużnika, proponowaną strategię, planowane środki restrukturyzacyjne i ich harmonogram, metody i źródła finansowania; opracowanie modelu finansowego zawierającego prognozy finansowe będące podstawą opracowania planu restrukturyzacyjnego;
 • przygotowania spisu wierzytelności;
 • przygotowania planu spłat wierzytelności;
 • opiniowania możliwości wykonania układu przez dłużnika;
 • reprezentowania uczestników w postępowaniach restrukturyzacyjnym i upadłościowym;
 • pomoc w negocjacjach warunków restrukturyzacji wierzytelności instytucji finansowych i innych wierzycieli, w tym negocjacje i wypracowanie kluczowych warunków;
 • wyceny akcji, udziałów lub majątku przeznaczonego do sprzedaży,
 • kontroli i okresowego monitoringu działalności dłużnika,
 • identyfikacji aktywów, które mogą być przeznaczone do sprzedaży oraz pomocy w zbyciu składników majątkowych w sposób efektywny podatkowo;
 • wykorzystania procesu restrukturyzacji do ograniczenia potencjalnych zaległości podatkowych;
 • doradztwa w zakresie efektywnego podatkowo dokapitalizowania przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością;
 • ochrony prawnej osób zarządzających przed roszczeniami osób trzecich.
« Sierpień 2021 »
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Najpopularniejsze

18 Kwi

Wesołych Świąt Wielkiej Nocy życzy Optimal Balance!

Wesołych Świąt Wielkiej Nocy życzy Optimal Balance!

Wyjątkowych Świąt Wielkanocnych! Życzy Optimal Balance

Czytaj więcej...

27 Cze

Doradztwo restrukturyzacyjne

Doradztwo restrukturyzacyjne

Nowe przepisy prawa restrukturyzacyjnego oraz nowelizacja przepisów prawa upadłościowego znacząco zmieniły możliwości…

Czytaj więcej...

13 Mar

Optimal Balance członkiem Klastra Inteligentnego Oświetlenia

Optimal Balance członkiem Klastra Inteligentnego Oświetlenia

Miło nam poinformować, że nasza firma została członkiem Klastra Inteligentnego Oświetlenia! Czym…

Czytaj więcej...

Optimal balance

Gwarantujemy optymalne rozwiązania dla Twojego biznesu

Zaufaj doświadczonym praktykom!

Zaufali nam

Newsletter

arrow_upward